Byliv i Drammen

Byliv skal gi økt aktivitet og publikumsrettet handel i Drammen sentrum. Satsningen støttes av nasjonale myndigheter (KMD) og Buskerud fylkeskommune. Hensikten med programmet er å styrke bylivet, videreutvikle publikumsrettet næringsvirksomhet og skape aktivitet og attraktivitet. Programmet skal danne grunnlaget for lignende satsninger både regionalt og nasjonalt. Byliv bygger videre på den positive byutviklingen som har skjedd i Drammen de seneste tiårene og skal dra mest mulig nytte av de investeringene som er gjort i infrastruktur, kunnskapsmiljøer, kulturanlegg mv.Byen Vår Drammen har i samarbeid med Drammen kommune, næringslivet i byen, handelsnæringen, eiendomsbransjen, kulturlivet, hotell- og restaurantbransjen, idretten og insam as (prosjektledelse/sekretariat) etablert Bylivsprogrammet (2015-2019).

Hvem er Byliv?

Byen Vår Drammen

Byen Vår Drammen er initiativtaker og prosjekteier til Byliv. Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum.

Programstyret

Programstyret består av representanter for ulike interessegrupper i Drammen. Styret er satt sammen med tanke på en bred deltagelse og samarbeid på tvers.

Sekretariatet

Tiltak og satsinger i Byliv gjennomføres ved hjelp av delprosjekter. Disse kan organiseres på mange forskjellige måter. Sektretariatet har ofte ansvar for daglig oppfølging og prosjektutvikling.

Kontakt oss

BYLIV ØNSKER INNSPILL FRA INNBYGGERE, FORENINGER, BUTIKKER OG ANDRE SOM VIL VÆRE MED Å GJØRE DRAMMEN TIL EN ENDA BEDRE BY. ØNSKER DU Å BIDRA, ELLER HAR DU GODE FORSLAG, TA GJERNE KONTAKT MED OSS. BRUK SKJEMAET UNDER ELLER SEND EN EPOST TIL dag@insam.no

Bylivs sekretariat c/o insam, Grønland 58, 3045 Drammen., post@insam.no
TOP