Strømsø torg – fase 1

Prosjektet skal bidra til å skape liv på torget slik at brukere av torget og knutepunktet får en god opplevelse ved møte med Drammen. Økt aktivitet og flere mennesker på torget vil gi økt trivsel og bedre næringsgrunnlag for aktører tilliggende torget. Prosjektet har jobbet med følgende strategi: Kaffe – Vann- Info. Prosjektet har i […]

Ugangprosjektet 2015

Ugangprosjektet i Drammen ble gjennomført 14.-22. august 2015. Prosjektets første forsøk i 2014 var en stor suksess. Også i år ble alle verker produsert og lansert i løpet av Elvefestivalen 21.-23. august. Under Ugangprosjektet fikk alle sentrumsundergangene få et visuelt uttrykk ved bruk av graffiti for å øke trivsel i de mørke innfartsårene og 3 […]

Sykkelbane på Grev Wedels plass

Sykkelbanen på Grev Wedels plass har åpnet. Den er en del av Bylivs prosjekt for utvikling av Gågata og Grev Wedels plass. Bruk av banen er gratis, den passer for alle, og er spesielt egnet for barn i alle aldersgrupper. Det er en fordel at barna har noe basisferdigheter innen sykling. Sykkelanlegget er mobilt, er åpent […]

Levende vinduer

Levende Vinduer er et av flere prosjekter initiert av Bylivsprogrammet i Drammen. Prosjektet har tatt utgangspunkt i at lokaler har blitt stående tomme og inaktive over lengre perioder. Tomme lokaler har en negativ innvirkning på gatemiljøer, samtidig som det er mange som har ønsker og behov for å stille ut innstallasjoner på lett synlige steder. Et […]

Byliv i Bragernes Kvartal

I Bragernes Kvartal i Drammen sentrum planlegges utbygging av boliger, en kafé og en dagligvarebutikk. Vestaksen Eiendom AS ønsker å se på hvordan utbyggingen kan bidra til å styrke bylivet i og rundt kvartalet – til fordel for både framtidige beboere og byens befolkning i øvrig. Prosjektet Byliv i Bragernes Kvartal har som mål å […]

Ugangprosjektet 2014

Prosjektet skulle bidra til å gjøre undergangene i Drammen sentrum til en positiv del av bylivet og gi fotgjengere en god opplevelse ved å bruke sentrumsundergangene. Samtidig skulle man sette gatekunst på kartet i Drammen. Mange byer har fotgjengerunderganger inn til sentrum og mange av disse oppleves som både litt ”skumle” og ”triste og grå”. […]

TOP