Programstyret

De sentrale samarbeidsaktørene er representert i programstyret for Byliv. Programstyrets hovedoppgave er å ivareta ulike sentrale interessegrupper, sikre overordnet styring av prosjektarbeidet, samt forankre arbeidet i egne organisasjoner og aktørgrupper. Programstyret tar stilling til hvilke prosjektideer som skal bearbeides videre med sikte på kunne bli et bylivsprosjekt, samt med føringer for dette (ambisjonsmandat). Programstyrets medlemmer kan bli justert gjennom programperioden, og består nå av:

– Prosjekteier/leder prosjektstyret: Byen Vår Drammen, Tom Søgård, daglig leder
– Offentlig: Drammen kommune, Bertil Horvli, byutviklingsdirektør
– Kultur/opplevelser: Drammen scener, Jan Beckmann, daglig leder
– Tjenesteyting/næringsliv: Drammen Næringslivsforening, Dag Lindseth Andersen, styreleder
– Eiendomsutvikling: Ticon Eiendom, ved Jon Kristian Lunke, adm. direktør
– Handel: Sektor Eiendomsutvikling, Morten Klerck-Nilssen, eiendomssjef
– Hotell/Servering: Glass og Picasso restauranter, ved Henrik Ornum, daglig leder
– Idrett/aktivitet: Buskerud Idrettskrets, ved Jorunn Horgen, daglig leder
– Samferdsel/offentlig: Statens vegvesen, ved Astri Taklo, prosjektleder Buskerudbyen
– Prosjektleder: Lars Wang, insam as

TOP