Sekretariatet og prosjektgrupper

I Byliv gjennomføres tiltak og satsinger som delprosjekter. De enkelte delprosjektene etablerer en egen organisering. Dette kan se ulikt ut fra prosjekt til prosjekt. Ofte utvikles og ledes prosjektet av noen fra sekretariatet. Sekretariatet ligger hos insam as. Det legges vekt på å finne egnet prosjekteier og deltakere. Delprosjektene vil danne grunnlag for gjennomføring av tiltak, som vil søkes finansiert på selvstendig grunnlag. Byliv vil gjerne komme i kontakt med enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og bedrifter som har ideer eller forslag til Bylivsprosjekter. Ta kontakt med post@insam.no.

TOP