Byen Vår Drammen

Byen Vår Drammen AS arbeider for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som øker Drammens attraktivitet som senter for kommersielle og kulturelle tilbud.

Det overordnede mål for selskapet er arbeidsoppgaver som bidrar til en positiv utvikling av byens sentrum primært og byen for øvrig sekundært. Dette i troen på å få økt etterspørsel (handel, service, servering, kultur, leienivå, skatter/avgifter/gebyrer) som bidrar til verdiskapning for selskapets aksjonærer

Les mer på Byen Vår Drammens nettsider.

TOP